Carnuntum

Výlet do minulosti, do obdobia rímskej ríše

Rímska ríša dodnes existuje. Áno. Neďaleko slovenských hraníc sa nachádza veľké nálezisko pozostatkov z časov ...